Рабочие дни - 09:00 - 18:00
DINO ZOO – всё необходимое Твоему любимцу | DINO ZOO - DINO ZOO - ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
Рабочие дни - 09:00 - 18:00
/ Для кошек / Средства против паразитов / Противоглистные средства / Противоглистное средство для кошек - Drontal N2, безрецептурный препарат, reģ. NR - VA - 072463/3

Противоглистное средство для кошек - Drontal N2, безрецептурный препарат, reģ. NR - VA - 072463/3

Противоглистное средство для кошек - Drontal N2, безрецептурный препарат, reģ. NR - VA - 072463/3 MĒRĶA SUGAS: Kaķi KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena 339 mg apvalkotā Показать полное описание
7,49 €
Есть на складе
 • ПОЛУЧИ ЗАКАЗ С курьером, в пакомате, или в почтовом отделении
 • БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКАНа заказы свыше 24,99 €
 • ОСОБЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯДля владельцев Золотой Карты
 • КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВПоможем выбрать лучшее для питомца
Бренд: Bayer
Номер в каталоге: 80842

Противоглистное средство для кошек - Drontal N2, безрецептурный препарат, reģ. NR - VA - 072463/3

MĒRĶA SUGAS: Kaķi

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena 339 mg apvalkotā tablete satur:

Aktīvās vielas:

 • Pirantela embonāts 230,0 mg (pirantels 80 mg)
 • Prazikvantels 20,0 mg

Palīgvielas:

 • Palīgvielu saraksts
 • Kukurūzas ciete
 • Mikrokristāliskā celuloze
 • Povidons K25
 • Magnija stearāts
 • Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds
 • Hipromeloze
 • Makrogols 4000
 • Titāna dioksīds (E171)


Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas.

Jauktu invāziju ārstēšanai, ko kaķiem izraisījuši šādi apaļtārpi un lenteņi:

apaļtārpi pieaugušās stadijās:

- Toxocara cati (sin. mystax);

āķtārpi pieaugušās stadijās:

- Ancylostoma tubaeforme,
- Ancylostoma braziliense;

lenteņi:

- Echinococcus multilocularis,
- Dipylidium caninum,
- Hydatigera (Taenia) taeniaeformis,
- Mesocestoides spp.,
- Joyeuxiella pasqualei.

Lenteņu invāzija kaķiem notiek ne ātrāk kā trešajā dzīves nedēļā, tāpēc ārstēšana ar Drontal nav piemērojama kaķiem, jaunākiem par 3 nedēļām.

KONTRINDIKĀCIJAS

 • Nelietot kaķēniem, jaunākiem par 3 nedēļām.
 • Nelietot grūsnības laikā.
 • Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vaipret kādu no palīgvielām.

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai.

Blusas ir starpsaimnieki vienam no visbiežāk sastopamākajiem lenteņu veidiem — Dipylidium caninum. Inficēšanās ar lenteņiem var atkārtoties, ja netiek iznīcināti to starpsaimnieki, piemēram, blusas, peles.

Jācenšas izvairīties no turpmāk minētajām darbībām, jo tās palielina rezistences veidošanās risku un var būt par iemeslu ārstēšanas neefektivitātei:

- pārāk bieža un atkārtota vienas grupas antihelmintisku līdzekļu ilgstoša lietošana;
- pārāk mazas devas lietošana, kas iespējama dēļ nepietiekami noteikta ķermeņa svara vai zāļu nepareizas lietošanas.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANĀ

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

 • Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
 • Personai, kura dod tabletes tieši kaķim vai pievieno tās kaķa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Citi piesardzības pasākumi:

 • Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Sakarā ar to, ka par ehinokokozi ir jāziņo Starptautiskajam Epizootiju Birojam (OIE), specifiskas vadlīnijas par ārstēšanu, apsekošanu un cilvēku drošību jāsaņem no atbilstošajām atbildīgajām iestādēm.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti var rasties viegli un pārejoši gremošanas trakta traucējumi, piemēram, pastiprināta siekalošanās un/vai vemšana, kā arī vieglas un pārejošas neiroloģiskas problēmas, piemēram, ataksija.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus
ziņojumus).

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā:

 • Nelietot grūsnības laikā.
 • Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS

Deva:

5 mg/kg prazikvantela un 57,5 mg/kg pirantela embonāta (20 mg/kg pirantela), kas atbilst 1 tabletei uz 4 kg ķermeņa svara.

1,0 - 2,0 kg: ½ tablete
2,1 - 4,0 kg: 1 tablete
4,1 - 6,0 kg: 1 ½ tablete
6,1 - 8,0 kg: 2 tabletes

Lietošanas veids:

Iekšķīgai lietošanai. Tablete jāievada tieši dzīvnieka mutē, bet, ja nepieciešams, var iemaisīt barībā. Pirms vai pēc zāļu lietošanas pieeja barībai nav jāierobežo.

Ārstēšanas ilgums:
Lietot vienreizējā devā.

Papildinformācija:

Cērmju invāzijas gadījumā, jo īpaši kaķēniem, ar vienreizēju devu nevar pilnībā iznīcināt parazītus, līdz ar to saglabājas invāzijas risks cilvēkiem. Tādēļ jāveic atkārtota ārstēšana ar atbilstošām veterinārajām zālēm pret apaļtārpiem. Atkārtotu ārstēšanu veikt ar 14 dienu intervālu 2 - 3 nedēļas pēc atšķiršanas (zīdīšanas beigām).

Ja ir diagnosticēta ehinokokoze, jānozīmē atbilstoša ārstēšana un jāievēro visi piesardzības pasākumi cilvēkiem. Nepieciešamības gadījumā konsultēties ar veterinārārstu.
Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Pārdozēšanas simptomi parādās, ja norādītā deva tiek pārsniegta pieckārtīgi. Pirmā intoksikācijas pazīme ir vemšana.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā:

Nav piemērojams.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: antihelmintiskie līdzekļi, hinolona atvasinājumi un tiem līdzīgas zāļu vielas, prazikvantels, kombinācijas.

Drontal ir antihelmintiskais līdzeklis, kas darbojas pret kuņģa-zarnu trakta apaļtārpiem un lenteņiem. Zāles satur divas aktīvās sastāvdaļas: tetrahidropirimidīna atvasinājumu – pirantela embonātu (pamoātu) un daļēji hidrogenētu pirazīna-izohinolīna atvasinājumu – prazikvantelu.
Šajās kombinētajās veterinārajās zālēs prazikvantels ir iedarbīgs pret lenteņiem, īpaši Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Joyeuxiella pasqualei, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp. un Echinococcus multilocularis. Prazikvantels kaķa organismā iedarbojas pret parazītiem visos to attīstības posmos.
Pirantels darbojas pret šādiem apaļtārpiem: Toxocara cati (sin. mystax), Ancylostoma tubaeforme un Ancylostoma braziliense. Pirantels darbojas kā holīnerģiskais agonists. Darbības veids saistīts ar parazītu nikotīnatkarīgo holīnerģisko receptoru stimulēšanu, kas savukārt izraisa parazītu spastisko paralīzi un tādējādi ļauj izvadīt tos no gremošanas trakta ar peristaltikas palīdzību.
Prazikvantels ātri uzsūcas un vienmērīgi izplatās pa visu parazīta ķermeni. In vitro un in vivo pētījumos tika pierādīts, ka prazikvantels rada stiprus parazīta ārējā apvalka bojājumus, izraisot kontrakcijas un paralīzi. Notiek tūlītējas parazīta muskulatūras tetāniskas kontrakcijas un strauja sincitiālā apvalka vakuolizācija. Šīs straujās kontrakcijas tiek izskaidrotas ar izmaiņām divvērtīgo katjonu, sevišķi kalcija, plūsmā.

Pēc iekšķīgas lietošanas prazikvantels tiek ļoti ātri un gandrīz pilnībā absorbēts kuņģī un tievajās zarnās visām izpētītajām sugām. Maksimālā plazmas koncentrācija tiek sasniegta 0,3 līdz 2 stundu laikā. Prazikvantels tiek ļoti strauji izkliedēts visos orgānos. 14C-prazikvantela un tā metabolītu eliminācijas pusperiods ir no 2 līdz 3 stundām visām izpētītajām sugām. Prazikvantels tiek strauji metabolizēts aknās.
Līdztekus citiem metabolītiem, galvenais metabolīts, kas vienmēr rodas, ir prezikvantela 4-hidroksicikloheksila atvasinājums. Prazikvantels tiek pilnībā eliminēts 48 stundu laikā tā metabolītu veidā: 40 – 71% urīnā un ar žulti 13 – 30% fekālijās.
Pirantela embonāta sāls vāji uzsūcas no kuņģa-zarnu trakta visām izpētītajām sugām.

Lietošanas instrukcija - Drontal Cat

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar SIA ZOO CENTRS Veterināro aptieku, telefona numurs – 67327922

Informācija par veterinārajai aptiekai izsniegto licenci un speciālās darbības nosacījumiem - https://registri.pvd.gov.lv/cr/203854be

Тип антипаразитарного средства Для борьбы
Возраст кошки Пожилая кошка
Взрослая кошка
Котенок

Ваша оценка

Средняя оценка: 5.0
Оценили 1 Клиент.

Какой был твой опыт использования этого продукта? Войди в свой аккаунт и поделись опытом.